Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Μετά την ολοκλήρωση του, σε αυτό το κομμάτι της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης θα έχει πρόσβαση σε φωτογραφικό και αρχειακό υλικό (ψηφιοποιημένα σημαντικά έγγραφα) από την εννενηντάχρονη ιστορία της Σιβιτανιδείου Σχολής.