Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ιδρύθηκε το 1927 αποτελεί σήμερα ένα από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων και διοικείται από:

 1.  Το  Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη :
  • Το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, ως Πρόεδρο,
  • τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Ιωάννη - Κωνσταντίνο Χαλκιά, ως Αντιπρόεδρο,
  • τον Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Παναγιώτη Παναγιωτουνάκο, ως μέλος,
  • τον κ. Νικόλαο Μουμούρη, Εκπαιδευτικό, ως Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
  • τον κ. Γεώργιο Κοτονιά, Εκπαιδευτικό, π. Αναπλ. Δ/ντή Σιβιτανιδείου Σχολής, ως μέλος,
  • τον κ. Γεώργιο Μιαούλη, Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, ως μέλος,
  • την κ. Μαρία Σταθάκη, Δικηγόρο, Δημοτική Σύμβουλο Πειραιά ως μέλος.
 2. Την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Την περίοδο που διανύουμε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο κ. Γεώργιος Κοτονιάς και μέλη της η κ. Μαρία Σταθάκη και ο κ.Νικόλαος Μουμούρης.
 3. Τ.. Γενική Διευθύντ...  οποί.. είναι ,,, προϊσταμέν... των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Σήμερα ως Γενικ....Διευθύντ.... έχει οριστεί ο κοσ ...........