Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Στο Ι.Ε.Κ. της ΣιβιτανιδείουΣχολής τεχνών & Επαγγελμάτων το χειμερινό εξάμηνο 2018 - 2019 λειτουργούν  οι παρακάτω 19 ειδικότητες. Μπορείτε να πατήσετε πάνω σε μια ειδικότητα και να πάρετε πληροφορίες που σχετίζονται μ΄αυτήν. Οι πληροφορίες αφορούν:

  • Προϋποθέσεις εγγραφής
  • Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
  • Διάρκεια Σπουδών
  • Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
  • Τομείς απασχόλησης
  • Επαγγελματικά προσόντα
  • Επαγγελματικά καθήκοντα
  • Ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου