Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο σχολικό δίκτυο το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου δίνεται παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων αλλά και των εκπαιδευτών του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00.

Οι εκπαιδευτές που θέλουν να διορθώσουν ελλείψεις και αβλεψίες στην ήδη υποβληθείσα αίτηση θα μπορέσουν να το πραγματοποιήσουν μετά το τέλος της παράτασης και έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:00.

Ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Κ.

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου ότι η ηλεκτρονική αίτηση επιλογής γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Σιβιτανιδείου Σχολής. Ως εκ τούτου τυχόν παραλείψεις, αβλεψίες ή λάθη δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής 2020-2021 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021)

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 1-09-2020 ώρα 10.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 09-09-2020 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) αφού διαβάσουν την:

Για να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά επιλέξτε από το αρχική σελίδα την διαδρομή ΙΕΚ-Εκπαιδευτές ΙΕΚ- Αιτήσεις εκπαιδευτών, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία: