Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων
Οριστικοί πίνακες μοριοδότησης Ωρομισθίων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. για το 2020 - 2021.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής.Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ πατήστε εδώ και κάντε εισαγωγή με χρήση των κωδικών σας, στη συνέχεια επιλέξτε "Εμφάνιση αποτελεσμάτων".