Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2019-2020 

Ξεκινούν νέα τμήματα στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τους απόφοιτους.

Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59. στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λόγω τεχνικών προβλημάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους έως την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και έως 14.00, και τα ΕΠΑ.Λ να προχωρήσουν στην καταχώριση των αιτήσεων αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ του επισυναπτόμενου Πίνακα μέχρι και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Δ΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά.

 • Απολυτήριο ΓΕΛ Ή ΕΠΑΛ
 • Πτυχίο ΕΠΑΛ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Υπεύθυνη δήλωση

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 2ου & 3ου ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ 

Μετά την λήξη υποβολής ενστάσεων ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης για τα νέα τμήματα στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. 2018-2019.

Για τον οριστικο πίνακα κατάταξης της ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του 2ου ΕΠΑΛ πατήστε εδώ.

Για τον οριστικό πίνακα κατάταξης του 3ου ΕΠΑΛ πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟI ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 2ου & 3ου ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ 

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τα νέα τμήματα στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. 2018-2019.

Για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης της ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του 2ου ΕΠΑΛ πατήστε εδώ.

Για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης του 3ου ΕΠΑΛ πατήστε εδώ.

Ξεκινούν νέα τμήματα στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τους απόφοιτους.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων μαθητευόμενων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με δεσμευμένη θέση μαθητείας) μέσω της ειδικής εφαρμογής μέχρι τις 11:59 μμ της Τρίτης 02/10/18 στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

Ηλεκτρονική αίτηση: μέχρι Τρίτης 02/10/18 και ώρα 23:59

Κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων (και εκείνων με δεσμευμένη θέση μαθητείας) στα ΕΠΑ.Λ. ενδιαφέροντος μέχρι τις 2:00 μμ της Τετάρτης 3/10/2018.

 • Απολυτήριο ΓΕΛ Ή ΕΠΑΛ
 • Πτυχίο ΕΠΑΛ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 • Aπολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Υπεύθυνη δήλωση

Τμήματα μαθητείας θα δημιουργηθούν εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός Οχημάτων
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Αισθητικής Τέχνη
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 • Γραφικών Τεχνών
 • Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας

 • Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ της σχολικής τάξης και του χώρου εργασίας .
 • Είναι ένα προαιρετικό έτος σπουδών που επιτυγχάνει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα συνδέοντας το Σχολείο και τον απόφοιτο του ΕΠΑΛ με το χώρο εργασίας.
 • Αποτελεί μια εναλλακτική διαδρομή για τους αποφοίτους της Επαγγελματικής εκπαίδευσης αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα.
 • Απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο την αφομοίωση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων προσφέροντας εφόδια για επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

Ενήλικοι νέοι και νέες μέχρι 24 ετών κάτοχοι Απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Αμοιβή - Ασφάλιση

 • Η αμοιβή ανέρχεται στο 75% του νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου.
 • Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (συντάξιμος χρόνος) και επαγγελματικά δικαιώματα.

Διάρκεια.

Η τάξη μαθητείας διαρκεί 9 μήνες και υλοποιείται με ευθύνη του αντίστοιχου ΕΠΑΛ. 1 ημέρα την εβδομάδα και για 7 ώρες ο απόφοιτος διδάσκεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στον χώρο του ΕΠΑΛ ή του εργαστηριακού κέντρου ενώ τις υπόλοιπες 4 μέρες και για 7 ώρες την ημέραεκπαιδεύεται στο χώρο εργασίας με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Ο εκπαιδευόμενος στο χώρο εργασίας εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ.

Πιστοποίηση.

Μετά την τάξη μαθητείας ο εκπαιδευόμενος παρακολουθώντας προπαρασκευαστικά μαθήματα στο σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης που του παρέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 του εθνικού πλαίσιο προσόντων

Νομοθεσία που αφορά την Μαθητεία.

 1. Προγράμματα σπουδών του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ για 7 ειδικότητες που εντάχθηκαν από την πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού της μαθητείας.
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» πατήστε εδώ .
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» πατήστε εδώ .
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» πατήστε εδώ .
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» πατήστε εδώ .
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» πατήστε εδώ .
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» πατήστε εδώ .
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» πατήστε εδώ .