Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Διευθυντής Εργαστηριακού κέντρου

Όνομα:Ιωάννης
Επώνυμο:Λεούσης
τηλέφωνο Επικοινωνίας:210-4857620

Υποδιευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου

Όνομα:Ιωάννης
Επώνυμο:Κυριάκης
τηλέφωνο Επικοινωνίας:210-4857620

Υλικοτεχνική υποδομή

Το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ) της Σιβιτανιδείου Σχολής διαθέτει 40 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, τα οποία καλύπτουν 9 τομείς και 36 ειδικότητες.

  • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
  • Τομέα Υγείας -Πρόνοιας & Ευεξίας 
  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας  
  • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 
  • Τομέας Πληροφορικής 
  • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 
  • Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών 
  • Τομέας Μηχανολογίας 
  • Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ

Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που υποστηρίζει την εργαστηριακή εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των μαθητών είναι έμπειρο άριστα καταρτισμένο και από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.