Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Στα ΕΠΑ.Λ στη Β΄τάξη οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα τομέα. Στην Γ΄τάξη πρέπει να επιλέξουν μια ειδικότητα του τομέα που ανήκουν.

Για να δείτε τις ειδικότητες ενός τομέα και πληροφορίες σχετικά με :

  • το ωρολόγιο πρόγραμμα των Β΄και Γ΄τάξεων των ΕΠΑ.Λ
  • τις σχολές πρόσβασης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
  • και τις λοιπές σχολές που έχει πρόσβαση

πατήστε στην εικόνα του τομέα που ενδιαφέρεστε παρακάτω