Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

sliderEL

Σημαντικά Νέα

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα σημαντικότερα νέα της Σιβιτανιδείου Σχολής. Για περισσότερες ανακοινώσεις και δράσεις που σχετίζονται με τις σχολικές μονάδες και τις μονάδες κατάρτισης επισκεφθείτε την σχολική μονάδα ή την μονάδα κατάρτισης που επιθυμείτε

  • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Περισσότερα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Περισσότερα

Τομείς ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής

Στην Σιβιτανίδειο Σχολή λειτουργούν τέσσερα ( 4 ) ΕΠΑ.Λ. τα οποία προσφέρουν για τους αποφοίτους γυμνασίου και λυκείου τους παρακάτω τομείς για να επιλέξουν μια ειδικότητα της αρεσκείας τους. Το 1ο, το 2ο και το 3ο ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν σε πρωϊνή ζώνη ενώ το 4ο σε απογευματινή.

Ειδικότητες Ι.Ε.Κ Σιβιτανιδείου

Η Σιβιτανίδειος σχολή για την κατάρτιση των αποφοίτων λυκείου προσφέρει τις παρακάτω ειδικότητες για να επιλέξουν μια της αρεσκείας τους.